Tổng hợp phần mềm và tiện ích máy tính

 1. Phần mềm hệ thống

 1. Windows 10                    ➡️Download
 2. Windows 8                      ➡️Download
 3. Windows 7                      ➡️Download          

 • Ghost - Cài Win 10              ➡️Download
 • Ghost - Cài Win 8                ➡️Download
 • Ghost - Cài Win 7                ➡️Download


Phần mềm đồ họa thiết kế

Phần mềm photoshop

 1. Phần mềm photoshop CS6             ➡️Download
 2. Phần mềm photoshop CS5             ➡️Download
 3. Phần mềm photoshop CS4             ➡️Download
 4. Phần mềm photoshop CS3             ➡️Download
 5. Phần mềm photoshop CS2             ➡️Download

Phần mềm Autocad

 1. Phần mềm Autocad 2003             ➡️Download
 2. Phần mềm Autocad 2007             ➡️Download
 3. Phần mềm Autocad 2009             ➡️Download
 4. Phần mềm Autocad 2010             ➡️Download
 5. Phần mềm Autocad 2011             ➡️Download
 6. Phần mềm Autocad 2012             ➡️Download
 7. Phần mềm Autocad 2013             ➡️Download
 8. Phần mềm Autocad 2014             ➡️Download
 9. Phần mềm Autocad 2015             ➡️Download
 10. Phần mềm Autocad 2016             ➡️Download
 11. Phần mềm Autocad 2017             ➡️Download
 12. Phần mềm Autocad 2018             ➡️Download

Phần mềm CorelDrawPhần mềm Proshow Gold


Phần mềm Proshow Producer

Phần mềm camtasia


Diệt Virus - Spyware

 1. Phần mềm Norton 360                     ➡️Download
 2. Phần mềm Antivirus                        ➡️Download
 3. Phần mềm Kaspersky Anti-Virus    ➡️Download
 4. Phần mềm Avast                              ➡️Download
 5. Phần mềm AVG AntiVirus              ➡️Download
 6. Phần mềm Panda Security               ➡️Download

Phần mềm văn phòng

 1. Phần mềm office 2003             ➡️Download
 2. Phần mềm office 2007             ➡️Download
 3. Phần mềm office 2010             ➡️Download
 4. Phần mềm office 2013             ➡️Download
 5. Phần mềm office 2016             ➡️Download

Phần mềm PDF

Phần mềm WinRAR

Phần mềm phim ảnh video 1. Phần mềm VLC Media Player             ➡️Download
 2. Phần mềm Camtasia Studio                 ➡️Download
 3. Phần mềm KMPlayer                           ➡️Download

Related

Tổng hợp phần mềm và tiện ích máy tính 2972107814308789311

Post a Comment

emo-but-icon

Hot

Kênh You Tube

item